Новости » Cilvēki ar redzes traucējumiem turpina apmācības.

Cilvēki ar redzes traucējumiem turpina apmācības.12/10/07

Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs turpina ESF finansiāli atbalstītā projekta “ Jaunu sociālās rehabilitācijas programmu īstenošana redzes invalīdiem Cēsīs, Rēzeknē un Daugavpilī“ īstenošanu. 16 cilvēki ar redzes traucējumiem Daugavpils teritoriālajā rehabilitācijas Dienas centrā turpina pavasarī uzsāktās apmācības apgūstot komunikācijas un saskarsmes, personīgās izaugsmes, lietišķās etiķetes un sava imidža veidošana iemaņas. Pēc vēlēšanās dalībnieki apmeklē projekta ietvaros izveidoto trenažieru zāli.

I .apmācību ciklā tika organizētas ēdienu gatavošanas, mājamatniecības darbu, pirmās palīdzības sniegšanas, relaksācijas, kustību terapijas, pielāgoto fizisko aktivitāšu un datorapmācību nodarbības.

Daudziem projekta dalībniekiem iespēja apmeklēt nodarbības ir pateicoties organizētajiem transporta pakalpojumiem- uz apmācībām dalībnieki tiek atvesti un aizvesti ar transportu. Apmācību laikā dalībnieki ir nodrošināti ar siltajām pusdienām.

80% no projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts. Kopējais projekta finansējums - Ls 78701,08

Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 1. septembris - 2007.gada 31.decembris.

Projekta mērķauditorija ir redzes invalīdi darbspējīgā vecumā.

Projekta mērķi:

• Mazināt cilvēku ar redzes traucējumiem sociālo atstumtību, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, iesaistīšanos izglītības un nodarbinātības pasākumos.

• Izveidot un īstenot sociālās rehabilitācijas programmas redzes invalīdiem SIA LNBRC teritoriālajos rehabilitācijas dienas centros Cēsīs, Rēzeknē un Daugavpilī, lai sekmētu redzes invalīdu sociālo iemaņu un pamatprasmju attīstīšanu, motivētu patstāvīgākai dzīvei, dotu iespējas sekmēt viņu intelektuālo un profesionālo attīstību, iekļauties darba tirgū.

• Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas iespējas valstī, uzlabot to kvalitāti.

Kontaktpersona:

Projekta aktivitāšu vadītāja : Elita Siņavska,

tālr. 65439049, lnbd@one.lv Daugavpils, Čiekuru iela 5-2c

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha